logo Naše Poděbrady

stan
 

Chráníme město před zadlužením

Jako jediní jsme upozornili na to, jakým způsobem se zachází s rozpočtem města. Úředně je vše v pořádku. Záleží ale na přístupu. Připadá nám nerozumné používat fond rezerv a fond obnovy domů a bytů k zalepování děr v rozpočtu města. Každý fond má svůj smysl a měl by se používat na co je určený. Jako opozice říkáme „STOP!“ vysávání fondu rezerv, který slouží pro případné havárie, živelné či přírodní katastrofy. Chceme, aby se město Poděbrady umělo postarat o své občany i v době povodní, požáru či jiných nepředvídatelných událostí.

Situace k dnešnímu dni je taková, že pokud půjde vše dle plánů vedení města, tak na konci roku 2015 bude v rozpočtu města a fondu rezerv 0 Kč. Nechceme ani domýšlet, co nastane pak. Nějaký úvěr by situaci rychle vyřešil, ale nebyla by to prohra pro naše město?

 

Navrhujeme...

Nechceme pouze kritizovat, a proto navrhujeme vlastní řešení. Investice jsou důležité a každý chce mít krásné město, ale všeho s mírou. Jako opoziční uskupení dohlížíme na čerpání finančních prostředků města. Chceme fungující fond rezerv. Výše fondu není žádným právním předpisem určena, ale vzhledem k velikosti našeho města a počtu obyvatel se domníváme, že by měla být jeho výše alespoň polovina rozpočtu, tedy cca 150 mil. Tato částka by měla být vedena mimo rozpočet a financování města. Do rozpočtu by měla být zařazována pouze v případě nutné potřeby.

 STAN - Naše Poděbrady

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …