logo Naše Poděbrady

stan
 

Moc náhod najednou...

Co je šikana? Šikana označuje fyzické i psychické omezování či týrání jedince v kolektivu. Dochází k ní ve všech skupinách věkových i sociálních. Setkat se s ní můžeme v jakémkoliv typu škol a školských zařízeních, v armádě, sportovním klubu, ve vězení, ale i v rodině či v zaměstnání. Tolik teorie z wikipedie. My už dnes ale víme i to, že se šikanou se můžeme setkat i jako občané města, ve kterém žijeme.

 

1. kauza - kavárna na Zámku

Potřebujete spolupracovat s městem? Pronajímáte si od něho prostory? Potřebujete od města nějakou součinnost? Tak buďte opatrní při vyjadřování svých názorů. Jakmile totiž říkáte nahlas svoje názory, které nejsou zcela v souladu s názory uskupení pana starosty, tak Vám pan starosta „slušně a poctivě“, začne dělat problémy. Své by o tom mohla vyprávět i členka našeho sdružení paní Alice Nováková, která již několik let provozuje Kavárnu Na Zámku. Tuto kavárnu má v pronájmu od Městského kulturního centra, se kterým bez problémů spolupracuje, pro které ráda a bez odměny podává informace o kulturních akcích města, prodává lístky apod. Pro MKC a pro město, je to výhodný obchod. Nemusí platit dalšího zaměstnance MKC, který by tuto činnost vykonával a na něhož by byly náklady včetně všech odvodů minimálně 25 tis. Kč.

Paní Alice kavárnu provozuje jako živnostnice a svoji práci dělá ráda. Protože se ale v kavárně schází i sdružení STAN – Naše Poděbrady, stala se kavárna trnem v oku pana starosty. I když by to nikdy, snad ani sám sobě, nepřiznal, inicioval vypsání nového výběrového řízení na pronájem kavárny. Jakým zklamáním bylo, že se přihlásila opět pouze paní Alice, a tak chtě nechtě, dostala možnost provozovat kavárnu dál za stejný nájem jako dříve. Jak se ale má cítit člověk, kterému je takto vyslovena nedůvěra, jakou nejistotu asi prožívá, když neví, jestli za pár měsíců nepřijde o svou živnost, jaké si může dělat plány do budoucna? Nikdo nechápal, proč se dělá výběrové řízení na tuto malou živnost, která funguje bez problémů a ku prospěchu města, pokud by v tom nebylo něco osobního. Vedení města a MKC dokonce uvažovalo, že v případě, pokud se nikdo nepřihlásí, bude za výše uvedených 25000 Kč měsíčně s odvody zaměstnance v kavárně platit MKC. Každý soudný člověk si lehce spočítá, že je lépe pro město dostávat cca 25000 Kč ročně nájmu než platit 300 tis. Kč ročně za zaměstnance, plus ještě režii za elektřinu, vodu a plyn. Třešničkou na dortu je plánované další nové výběrové řízení, které se chystá na listopad ještě tohoto roku.... jinými slovy a obrazně, další pomyslně vztyčený ukazováček pana starosty.

 

2. kauza - odborníků netřeba

RNDr. Miloš Mikolanda je člen sdružení STAN - Naše Poděbrady. Léta se zabývá problematikou technických služeb. Byl také členem jejich dozorčí rady. Málokdo rozuměl problematice technických služeb jako on. Bohužel i on si dovolil a stále dovoluje mít jako opoziční zastupitel jiný názor než pan starosta. Proto byl z dozorčí rady technických služeb odvolán. Pro starostu je asi lepší dát do dozorčí rady naprostého neználka, který mu bude poklonkovat a neodváží se mu oponovat, než člověka, který problematice rozumí a mohl by dlouhodobě pomáhat držet technické služby v zisku.

 

3. kauza - nepohodlná trafika

Třetí případ, který možná ale také souvisí s neumětelstvím, je záležitost s trafikou za přejezdem u skláren, kterou jako spolumajitel vlastní člen sdružení STAN – Naše Poděbrady, pan Richard Vejstrk. Nedomyšlenou slepou ulicí, kterou pan starosta schválil, je tento stánek (který stál u přejezdu 20 let a plnil svou funkci) naprosto odříznut od hlavní komunikace. V případě protestů narážel kolega Vejstrk pouze na „krčení ramen“ a odůvodnění, že celý projekt dělali „odborníci“ a vedení města s tím nemá nic společného.

 

Kde jsou ty časy, kdy starosta tvrdil, že „názor opozice je rozum zdarma“. Nevěřte tomu a buďte opatrní. Pokud od města něco potřebujete, raději se k ničemu nevyjadřujte a držte basu. Budete se mít možná lépe.

 

Naše Poděbrady

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …