logo Naše Poděbrady

stan
 

Žižkov ve slepé uličce...

V poslední době jsme se stali svědky další nelogičnosti, nedotaženosti, nesystémovosti a možná i tak trochu „naschválu” našeho vedení města.

 

V rámci rekonstrukce ulice Za Nádražím došlo totiž i na změnu „náměstíčka” u železničního přejezdu u skláren, což bylo pro mnohé jistě velkým překvapením. Nejen, že v těchto místech vymyslel někdo jistě kompetentní tzv. Žižkovskou kličku - naprosto krkolomné napojení hlavní Žižkovské tepny - ulice Budovcovy na železniční přejezd a ulici Jiráskovu, ale došlo k vytvoření i tzv. Žižkovského slepého střeva – pravděpodobně „velmi potřebného parkoviště“ v místě bývalé frekventované silnice, která původně přímo spojovala ulici Budovcovu a Jiráskovu. Pro koho jsou tato parkovací místa asi potřeba?

Původní rozdvojení silnic za přejezdem do ulice Budovcova a Revoluční určitě nebylo šťastné. Bohužel současné řešení tamní dopravní situace vnímám jako nešťastné na druhou. Přejezd u skláren se stal noční můrou všech řidičů. A myslím, že to není jen dočasný „nekomfort”, který musí obyvatelé Žižkova (dle slov pana místostarosty Uhlíře) chvilku zkousnout. Každým dnem čekám na to, že město přijde s nějakým briskním řešením celé dopravní situace. Jinými slovy, že mi někdo sdělí, že to takhle nebude na stálo a že řešení dopravy na Žižkově bude přepracováno dle naprosto nové koncepce, která bude korespondovat a navazovat na prozatímní paskvil, který za přejezdem vznikl. Bohužel, ze zkušenosti z poslední doby, mám obavy z toho, že žádná nová koncepce neexistuje.

 

Další překvapení v rámci této stavební akce zažili také majitelé trafiky umístěné v této lokalitě. Nejen, že je tento novinový stánek díky nově vybudované slepé silnici s parkovištěm naprosto odříznut od hlavního tahu (díky kterému si mohli kolemjdoucí i kolemjedoucí zakoupit denní tisk i občerstvení), ale v původním projektu k němu nebyly naplánovány žádné přístupové cesty - chodníky. Stánek měl být
obklopen jen zelení. Někdo by si to mohl vysvětlit jako cílené likvidování podnikatelského sektoru, ale skutečnost je zřejmě jen taková, že na toto někdo při projektování opět nemyslel. Teprve až po narýsování obrysů parkoviště a slepé ulice „žulovými obrubníky” zjistili překvapení majitelé trafiky plánovaný stav a jelikož s tímto nesouhlasili, teprve dostali možnost se k celé situaci vyjádřit. Je to vůbec možné? Není to opět postavené na hlavu? Nemělo by se toto řešit již v rámci přípravy celého projektu? Naštěstí se dal ještě původní plán zvrátit a výsledkem následného jednání s pracovníky MěÚ byla alespoň dostavba nenaprojektovaných chodníků k této provozovně.

Měli jsme pocit, že je místní část Žižkov oproti ostatním částem města opomíjena a dovolili jsme si to dát najevo. Ale postupem času nabýváme dojmu, jestli by pro Žižkováky nebylo lepší, kdyby si této místní části vedení města opět nevšímalo.

 

Michal Brzák

 

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …