logo Naše Poděbrady

stan
 

Výsledek hospodaření města

O výsledku hospodaření města vypovídá závěrečný účet města Poděbrady za rok 2014. Závěrečný účet města obsahuje 608 stran, splňuje všechny zákonné podmínky zákona č.128 z roku 2000 o obcích a zákona č. 250 z roku 2000 o rozpočtových pravidlech. Pro občany je k dispozici na webových stránkách města (http://www.mesto-podebrady.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=12349&id_dokumenty=18552). Nevykazuje žádné chyby a je správným obrazem ne úplně správného hospodaření města Poděbrady v roce 2014.

Pro ty, kteří se chtějí na internet podívat, přidáváme pár orientačních bodů. Na straně 4 závěrečného účtu se dozvídáme, stále různě mlženou pravdu, že město Poděbrady v roce 2014 hospodařilo se ztrátou -76,452 miliónu korun a tuto ztrátu muselo vykrýt zejména z fondu rezerv, z kterého bylo odebráno 59,2 miliónu korun. Význam slova „ztráta“ upřesněme výkladem, že bylo utraceno o 76,452
miliónu více než byl příjem do rozpočtu města a muselo se sáhnout do rezerv.

V tabulce č. 6 se ale píše „v roce 2014 hospodařilo město Poděbrady podle schváleného rozpočtu ze dne 11.12.2013. V průběhu roku nedošlo k žádným významným odchylkám.”

Pro někoho je hodně peněz 1000 korun, pro někoho 1 milión. Pro město 11.12.2013 schválené příjmy 197 miliónu a skutečnost, jak je uvedeno ve Fin 2-12 885 miliónu nebo přesněji 333 miliónu, neboť položka 4134 na paragrafu 000 ve výši 512 mil, je pouze nějakou účetní opravou.

Původně schválený rozpočet a skutečnost tedy vykazuje rozdíl 136 miliónu, strana 5 výkazu Fin 2-12. Na straně 19 tohoto výkazu se dovídáme, že schválený rozpočet na straně výdajů předpokládal výdaje ve výši 201 miliónů a skutečnost je 961 miliónů respektive 493 miliónů. Tedy odchylka na straně výdajů je 292 miliónů.

A o 292 miliónech pan starosta napíše a podepíše „nedošlo k žádným významným odchylkám“, jak je uvedeno v již zmiňované tabulce č.6. Uvedené odchylky byly rozpočtovými opatřeními zastupiteli řádně schváleny, to nelze vytknout. O tom jestli původně schválený rozpočet a konečný schválený rozpočet vykazuje „nějakou odchylku“ nechť si každý udělá závěr sám. „Jde to slušně a poctivě.”

Jde, to nikdo nezpochybňuje a všichni si přejeme, aby to slušně a poctivě šlo i nadále, pouze chceme upozornit, že bez peněz to nepůjde. Mnoho nemovitého majetku města Poděbrady bylo zejména v minulých čtyřech letech prodáno, finanční rezerva je téměř vyčerpaná a některé plánované investiční
akce pro rok 2015 již v tuto chvíli nemají finanční krytí. Naším cílem je pozměnit prohlášení: Jde to slušně, poctivě a hospodárně.

Naše Poděbrady

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …