logo Naše Poděbrady

stan
 

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty Langra a rady města těm občanům Žižkova, kteří podepsali petici požadující zřízení Místního výboru městské části Žižkov.

V bodě 5 volebního programu nejsilnější koaliční strana současného starosty slibuje Poděbradům další integraci Žižkova. Říká, že podpoří rozvoj Žižkova a všech okrajových částí města – Velké Zboží, Kluk, Polabec, Přední Lhota, jejichž občané si prý zaslouží stejně příjemné podmínky pro spokojený život jako ostatní Poděbraďáci. Rada města ale Žižkovákům vzkázala, že jim zřízení místního výboru nepovolí a následně zastupitelstvo celkem třikrát stejný návrh zamítlo. Kdeže starostovy předvolební sliby jsou!

Žižkov je pravděpodobně nejproblémovější okrajová část města. Výhledově právě zde bude probíhat velké rozšiřování města bytovou výstavbou a související infrastrukturou, která citelně schází. S tím souvisí problémy sociální, dopravní, ekologické. Současnou dopravní situaci na Žižkově lze označit za katastrofální. S konstruktivní pomocí zde bydlících občanů lze řadu problémů řešit operativně a s menší zátěží pro úředníky radnice.

Místní výbory, jak ukazují dobré zkušenosti z ostatních okrajových částí města, mohou některé banálnější problémy řešit přímo s jednotlivými odbory úřadu, čímž se výrazně urychlí jejich požadovaná náprava. Jedná se například o ořezy stromů, chybějící inventář, vývěsky, úklid, dopravní  značení, atd. - Žižkov tuto možnost nemá. Požadavky investičního rázu mohou předkládat zpracované a odůvodněné přímo radě města, včetně žádostí na podporu různých aktivit sportovního, kulturního i ekologického rázu. Podle zákona o obcích dokonce mají právo předkládat návrhy i zastupitelstvu – Žižkovu byly tyto možnosti odepřeny (je to přeci jenom, jak říká starosta Langr „noclehárna“).

Místní výbory projednávají a vyjadřují se k záměrům města, vznášejí podněty a připomínky. Žižkov řeší aktuálně problémy související se silniční dopravou, stavbou nadjezdu, (ne)budováním chodníků, rekonstrukcí ulice Za Nádražím a řadu dalších.

Vyloučení možnosti zřídit lokální místní výbor výrazně omezuje možnosti komunikaci Žižkova s radnicí, a tím i podporu a zejména diskutabilní kvalitu investic do této nejlidnatější městské části.

STAN - Naše Poděbrady vytrvale zřízení Místního výboru městské části Žižkov podporuje a v zastupitelstvu prosazuje. Postoj radniční koalice považujeme za hloupost, aroganci moci a přehlížení
požadavků nezanedbatelné části občanů města.

I nadále bude proto pokračovat petiční akce občanů i další akce na podporu Žižkova formou happeningů a setkávání s občany.

 

STAN – Naše Poděbrady

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …