logo Naše Poděbrady

stan
 

Pomníky nebo chodníky?

Žalostný technický stav poděbradské ulice Za Nádražím nepochybně vyžadoval zásadní rekonstrukci. Určitě je dobře, že se tak děje. Bohužel i v tomto případě necitlivě k rychle se zhoršující platební bilanci města (připomeňme, že loňský rok skončil ztrátou ve výši 76,452 miliónu korun, která musela být vykryta zejména z fondu rezerv částkou 59,2 miliónu korun). 

Pomalu se rýsující rekonstruovaná stavba překvapuje zejména silničními obrubníky, které jsou ze žuly. A ne ledajaké, jedná se o tzv. libereckou žulu. Jde o horninu, charakteristickou krásnými růžovými vyrostlicemi živců. Řadí se do kategorie dekoračních kamenů a používá se na exkluzívní dlažby, sokly, výtvarná díla i luxusní náhrobky. Je z ní vybudován pomník Jana Žižky v Trocnově, Zpívající fontána v Mariánských Lázních, lavičky před Hotelem Intercontinental v Praze či obklady stanic metra A a C. V Poděbradech se granitové hranoly z jedné strany zalévají betonem či živicí, z druhé strany se zahrnují zeminou. Stěží lze hovořit o esteticko-dekoračním efektu do podloží zapuštěné žuly, v necitlivém kontrastu s různobarevnou dlažbou z betonu. 

Finanční dopad je ovšem šokující. Pro srovnání: Např. v čerstvě rekonstruované Olbrachtově ulici jsou použity zcela postačující obrubníky betonové. Jejich cena se pohybuje okolo 100,- Kč za běžný metr. Pokud bychom zakoupili řezaný žulový obrubník 20x25 cm přímo u výrobce, tj. v lomu Ruprechtice u Liberce, zaplatíme za běžný metr přes tisíc korun. Vzhledem k tomu, že stavba má velké množství odboček a křižovatek, jsou zde použity i obrubníky obloukové, kde se jejich cena (podle toho, jaký je radius) navyšuje až o 135%. Takový obrubník pak stojí více než 2 tisíce korun. Pokud délku ulice (prostým odečtem z mapy) vynásobíme počtem metrových obrubníků, jsme jednotkově na milionech korun. 

Stanovisko radnice k problematice je, že obyvatelé Žižkova získali stavbu z kvalitního materiálu. 

Hnutí STAN – Naše Poděbrady však považuje tento přístup za nehospodárné plýtvání veřejnými prostředky. Domníváme se, že občané by místo této zbytečné investice více ocenili využití utracených milionů spíše na potřebné opravy dalších komunikací a chodníků, které jsou v této městské části v havarijním stavu.

 

RNDr.Miloš Mikolanda

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …