logo Naše Poděbrady

stan
 

Zasedání zastupitelstva 18. 2. 2015

ČOV: Prodáno!

Při minulém zasedání zastupitelé odhlasovali, že ČOV zůstane majetkem města. Dokonce je to tak napsané i v koaliční smlouvě. Nyní se však rozhodlo, že bude zahájen proces prodeje. Některá uskupení tak porušila své předvolební sliby. Cena by měla přesáhnout 30 milionů korun.

Architektonická soutěž pro Jiřího náměstí

Cílem soutěže je nalézt 3 až 5 nejvhodnějších návrhů na rekonstrukci Jiřího náměstí. Mělo by se uvažovat i o možnosti přímého napojení náměstí s cyklostezkou nebo vytvoření nových parkovacích míst. Soutěž bude stát 820 tis. korun.

Rozpočet města pro rok 2015

Převedené prostředky z minulého roku činily téměř 80 milionů korun. Pro současný rok je naplánované utratit 20 milionů korun. Bylo překvapující, že rekonstrukce ZŠ Václava Havla si má vyžádat dalších 4 mil. korun. Přes 10 mil. korun tvořily položky rozpočtu, u kterých nebyly žádné doplňující informace, aby zastupitel věděl, o čem vlastně má hlasovat. Na návrh našeho sdružení byly některé tyto položky vyřazeny, aby do příštího zasedání mohly být řádně zpracované. Perličkou na závěr je fakt, že při projednávání rozpočtu byla zjištěna černá stavba, kterou město postavilo. Konkrétně se jedná o chodníky v ulici Dvořákova.

Kontrolní výbor se nudit nebude

Zastupitelstvo vzalo na vědomí termíny jednotlivých kontrol výboru. Už v průběhu jara tak budeme znát výsledky následujících kontrol: vyřizování stížností a petic za období 2010 – 2014, dary schválené radou a zastupitelstvem města za obdobé 2010 – 2014, činnost městské policie za rok 2014, investiční akce související s výstavbou kuželny nebo investiční akce související s výstavbou zimního stadionu.

Akční plán 2015 – 2018

Rada města vytvořila harmonogram všech investičních záměrů, které by se měly stihnout do roku 2018. Psát výčet všech záměrů nemá pro jejich počet smysl. Zajímavostí ovšem je, že ve volebním roce 2018 by se mělo otevírat nové náměstí, centrální park na Žižkově, cyklostezka do Velkého Zboží nebo šatny na zimním stadionu.

Nejasný osud točitých schodů na nadjezdu

Zastupitelé se zabývali peticí, která požadovala zřízení točitého schodiště na nadjezdu. Nakonec dospěli k tomu, že ještě zváží možnost výstavby. Starosta města dostal za úkol zjistit, zda by nešel zachovat stávající přejezd přes koleje.

Dopravní situace před MŠ Labská

Další petice v pořadí požadovala zabránit změně v pohybu aut před nově budovanou školkou. Původní záměr počítal s podobnou situací jako je před ZŠ Václava Havla, tedy jaké si smyčky pro výstup a nástup dětí. Občanům se nelíbilo, že se počítalo s plochou, kde je park a zároveň starý hřbitov. Zatím se nebude nic měnit.

Místní výbor Žižkov opět nebude

Vedení města si nejspíš stále myslí, že městská část Žižkov je pouze „noclehárnou“, která si nezaslouží mít vlastní místní výbor. Naše sdružení chtělo tuto situaci změnit. Měli jsme připravenou petici, kde bylo podepsáno několik stovek obyvatel, kteří si místní výbor Žižkov přejí. Ostatní zastupitelé nám tento bod nezařadili do programu jednání, a tak nebyl ani projednán.

 Naše Poděbrady

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …