logo Naše Poděbrady

stan
 

Pánbůh pana Kroupy

(odpověď na článek pana Kroupy – Personální náboj kandidátky STAN – Naše Poděbrady)

V předvolebním podzimním období se rozhodl pan Ing. Jaroslav Kroupa zhodnotit sportovní úroveň A-mužstva Fotbalového klubu Bohemia Poděbrady a moje působení v tomto klubu. Proč se nerozhodl vyhodnotit celkovou úspěšnost klubu? Protože ostatním mužstvům se daří, a vedení FK se daří i zlepšovat technické zázemí klubu. Za mého působení ve vedení FK se podařilo zrealizovat několik významných investičních akcí. Vybudovali jsme umělé zavlažování hlavního hřiště, navýšili jsme počet šaten, vybudovali jsme dětské hřiště, přípravné plochy za brankami, a především se nám podařilo získat dotaci na výstavbu hřiště s umělým trávníkem v hodnotě 10 miliónů korun. Za dalších (pouze dotačních) 5 miliónů bude doplněno v roce 2015 osvětlení tohoto umělého trávníku. Toto považuji za hodnocení mého působení ve vedení FK Bohemia Poděbrady.


Ve Vašem článku se v závěru obracíte na Pánaboha. Na stejného Pánaboha jsem se obracel i já před 13 lety, kdy jsem uviděl průčelí našeho domu po rekonstrukci. Tehdy bylo mojí „manažerskou chybou“ to, že jsem si pro vypracování projektu vybral projektanta Ing. Jaroslava Kroupu. Do druhého patra jste totiž naprojektoval 6-ti křídlé okno, přestože přízemí a 1. patro má okna pouze pětikřídlá. Zřejmě jste ale již zapomněl, že můj souhlas s uvedeným stavem „Vaší kapse“ tehdy ušetřil náklady v desítkách tisíc korun.


Mohu tedy také pouze konstatovat: „Pánbůh opatruj občany Poděbrad před projektanty, kteří neumějí ani počítat do desíti, přesto kandidují do zastupitelstva pod hlavičkou Poděbradského fóra“.

Zdeněk Jirsák

místopředseda FK Bohemia Poděbrady

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …