logo Naše Poděbrady

stan
 

ČÍSLA HOVOŘÍ (2.část)

V posledním čísle novin Naše Poděbrady jsem krátce popsal některé praktiky Poděbradského fóra (PF), spočívající v nepoctivém a systematickém odčerpávání vysokých finančních částek z městského rozpočtu. Tyto penězovody nasměrované k osobám spřízněným s kanalizačními pseudoexperty byly vybudovány okamžitě po nástupu starosty Zíty k moci již v roce 2006. Obratem poté, co voliči uvěřili jejich předvolebním lžím pod sloganem „veřejné prostředky budeme chránit a pečlivě vynakládat ve prospěch občanů, zprůhledníme zadávání veřejných zakázek, nedopustíme další tunelování“, mohl volič pouze zírat, jak v praxi vypadají, alegoricky řečeno „hladová prasátka připuštěná k plným korýtkům“. Tento model se nezastavil ani po volbách v roce 2010 a vše, naštěstí jen krátce, pokračovalo dále.


Kanalizační „guru“ zastupitel Kutil počátkem roku 2011 navrhl, aby se provedla kamerová prohlídka gravitačních kanalizačních stok a zkoušky jejich vodotěsnosti na lokalitách Kluk a Velké Zboží. Ponechme v tuto chvíli stranou otázku, zda tyto práce byly či nebyly potřebné a účelné, podívejme se na obchodně-finanční základ příběhu. Kutil obratem „dodal“ dvě firmy, které tyto práce zrealizují. Pro kamerové prohlídky navrhl firmu PVK (zkratka od Pražské vodovody a kanalizace, kde úplně čirou „náhodou“ v minulosti pracoval) a známou firmu LICHTNEGER na tlakové zkoušky. Bohužel došlo ke „komplikaci“. Vedoucí investic města pí.Dočkalová nezávisle poptala i další firmy. Společnost PVK předložila nabídku v jednotkové ceně 45,-Kč / metr prohlídky potrubí. Konkurenční firma POLSTAV nabídla 19,-Kč / metr. Kanalizační „guru“ byl evidentně zaskočen a rozhodl, že levnější POLSTAV musí být vyřazen. Naprosto stejným způsobem byl „odstřelen“ také nechtěný konkurent ze zakázky na prokázání vodotěsnosti kanalizace. V těchto kontraktech figurují i další aktéři, např. čtenářům již zmíněný inženýr F.J., který byl objednán od 3.8.2007 starostou Zítou na paušální „technickou pomoc při přejímkách vodohospodářských systémů“. Když pan inženýr přinesl na město další fakturu v souvislosti s výše zmíněnými pracemi, zeptal jsem se ho, co jeho fakturovaná částka konkrétně zahrnuje. Lišácká odpověď zněla : „Zajistil jsem, aby si oba vzájemně spolupracující dodavatelé na sebe předali vizitky“. Jak to všechno dopadlo ? Práce byly objednány u firem, které navrhl kanalizační „guru“ Kutil, levnější konkurence byla vyřazena a rebelující pí.Dočkalová byla z městského úřadu „odejita“.


Poctivě řečeno, pánové z PF to neměli špatně vymyšleno. S trochou nadsázky lze říci, že pod střechou radnice v podstatě fungovala privátní pseudofirma, která měla svůj realizační tým, právní, technické a konzultační „oddělení“ a generálního ředitele. Pouze bankovní účet, ze kterého se tato legrace platila, patřil městu. Celková výše všech nehospodárně zadaných „kanalizačních“ zakázek v režii Poděbradského fóra se pak vyšplhala do milionů korun.


  RNDr. Miloš Mikolanda

 

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …