logo Naše Poděbrady

stan
 

Jak (ne)pracovala Technická skupina pro kanalizaci


Volba členů tzv. technické skupiny (TS) dozorující opravy kanalizace v Kluku a Velkém Zboží (pánové Zíta, Kutil, Klír a Michl) nebyla v pořádku už jenom tím, že někteří z nich uzavření Dohody o narovnání s dodavatelem díla usilovně bránili. Pokud měli dozorovat něco, proti čemu byli primárně zaujati a co nechtěli, nemohlo to ani dopadnout dobře. Společnost VCES a.s. kanalizaci intenzivně opravovala celkovým nákladem 20 mil.Kč, měla najaté i další subdodavatele, ale TS stále tvrdila, že se vlastně nic neopravuje. Stav byl neudržitelný, proto jsem vydal příkaz, aby do nikam nevedoucích diskuzí vstoupil odborně erudovaný subjekt a dílo by v termínu řádně dokončeno. Nikdo z členů TS totiž neměl žádnou odbornou kvalifikaci pro posuzování kvality a rozsahu oprav. Tak byl nastaven vnitřní systém kontroly jakosti, což se pánům z Technické skupiny za PF rozhodně nemohlo líbit. Zahájili proto nekonečnou sérii pomluv a napadání, jako příklad uvádím článek v PN dne 5.12.2013 pod ironickým názvem „Slíbili jsme svým voličům pravdu a otevřenost“, kde je mj. uvedeno : „Technická skupina byla rozhodnutím 2.místostarosty zbavena možnosti ovlivňovat opravu kanalizace a tím zajišťovat plnění Dohody o narovnání“. Tato nepravda zadrhává i v otevřenosti, neboť jaksi zapomněli dodat, jak onen dnes již legendární písemný příkaz zněl : „Odbor VV bude průběžně přebírat od dodavatele oprav kanalizace (firmy VCES a.s.) dokumentaci o provedených a dokončených opravách a výsledcích zkoušek vodotěsnosti dílčích úseků díla. Dokumentace ve dvou identických výtiscích bude dále doplněna autorizací (stanovisky, podpisy) TS pro kanalizaci a znalcem s odbornou autorizací pro vodohospodářské stavby.“ Toto znění příkazu, doplněné připomínkami vedoucího TS p.Klíra, bylo odsouhlaseno na jednání rady města dne 28.6.2013 a ihned rozesláno elektronicky všem dotčeným subjektům. I naprostý laik z textu pochopí, že výše uvedený příkaz nikoho z TS ničeho nezbavuje, naopak členům ukládá další práci; dokumentaci o opravách doplňovat stanovisky, podepisovat a odevzdávat odboru VV. Pánové z TS reagovali klasicky – útěkem. Přestali docházet na kontrolní dny stavby, nikdo z nich nepřišel ani na závěrečné jednání, kdy VCES a.s. předával souhrnnou dokumentaci o provedených opravách. Na základě výše uvedených faktů si čtenář sám může udělat úsudek, kde je pravda s otevřeností, a kde prolhanost se záměrnou mystifikací.


 RNDr. Miloš Mikolanda

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …