logo Naše Poděbrady

stan
 

Kandiduji, kandiduješ, kandidujeme - celá rodina !


Letošní komunální volby v Poděbradech přinášejí několik novinek. V prvé řadě je to snížení počtu kandidátů do městského zastupitelstva z 27 na 21 křesel. I tato skutečnost však byla pro některé politické subjekty problémem z hlediska obsazení volebních seznamů. Proto se objevil nový fenomén v podobě kandidatury rodinných příslušníků. Naprosto unikátní je v tomto ohledu kandidátka Poděbradského fóra (PF). Ačkoli je složena ze tří subjektů – rozpadlého zbytku původního PF a dalších dvou politických stran, je zde zapojení rodin opravdu bizarní. Na kandidátce figuruje celkem šest rodin dohromady s jejich třinácti členy. Manželé nebo babička s vnukem, jednoznačný primát mají Kroupovi, kde kandidují oba manželé i jejich syn, tedy tři členové jedné rodiny. Tato skutečnost odráží naprostou programovou a personální vyprahlost tohoto volebního subjektu.

 

Mánesova ulice zůstává zasypána odpadem


Pokud chtěli v letošním roce chodci či cyklisté využít historickou spojku konce Mánesovy ulice a labské stezky, měli opět smůlu. Asfaltová komunikace, která je majetkem města, je zde stále svévolně zatarasena stavebním materiálem. To proto, že prochází okolo domu manželů Uhrových, kteří tímto absurdním způsobem vzali právo do svých rukou, a průjezd i průchod po městské komunikaci znemožňují jejím zabarikádováním. Pan Uher je zastupitelem města a společně se svou manželkou znovu kandiduje za Poděbradské fórum. „Budeme hájit veřejný zájem, myslet na chodce a cyklisty“, uvádí se v tradičně demagogickém volebním programu PF. Chtějí snad Uhrovi, resp. PF zabezpečit nad Mánesovou ulicí letecký transfer ?

 

Mirkové Dušínové nebo obyčejní „práskači“ ?


V uplynulých letech rozeslali kanalizační „experti“ z Poděbradského fóra (PF) neuvěřitelné množství písemných podnětů na řadu státních institucí (včetně ministerstva zemědělství či dokonce premiérovi ČR) a bezmála desítku trestních oznámení nejrůznějším policejním složkám ve věci vybudované kanalizace v příměstských částech Poděbrad. Předseda PF p.Zíta i místopředseda PF p.Kutil a další se tak ze všech sil snažili prokázat, že vodohospodářské dílo bylo po technické i finanční stránce vybudováno podvodem. Všechna podání skončila se stejným výsledkem - byla bezpředmětná. Řada osob strávila zcela zbytečně mnoho hodin na policejních služebnách, protože všechna trestní oznámení byla po prošetření policejními složkami rovněž odložena jako nedůvodná. Šikanózní a bezdůvodné udávání jiných osob či firem bylo a je běžnou pracovní technologií PF. Poslední cíl, který si vzali na mušku, bylo vedení Městské realitní, a.s. Oznámení o střetech zájmů a pletichách při zadávání veřejných zakázek směřovali pánové z PF tentokráte organizaci Transparency International ČR (TI). „Naše podání shledali velmi závažným a zabývají se jím“, sdělil tajemně radní p.Klír. Vedení města se proto oficiálně obrátilo na tuto organizaci se žádostí o sdělení výsledků vyšetřování. Právník společnosti dne 19.8.2014 městu písemně odpověděl, že k věci neobdržela TI relevantní podklady, a proto žádné šetření ve věci neprovádí.

RNDr. Miloš Mikolanda

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …