logo Naše Poděbrady

stan
 

Prosadíme odpovědné zadávání veřejných zakázek


Po řadě negativních zkušeností se zadáváním veřejných zakázek pouze na základě nabídkové ceny chce sdružení STAN – Naše Poděbrady tento přístup zásadně změnit. Nejkřiklavějším špatným příkladem z praxe byl projekt výstavby zimního stadionu. Výběrové řízení, pouze s kritériem nejnižší ceny vysoutěžila firma - sdružení, která byla v podstatě jen „skořápkou“ bez zaměstnanců a zkušeností s výstavbou podobných objektů. Na veškeré práce si najímala subdodavatele, kterým přestala platit. Vše bylo navíc zkomplikováno naprosto nekvalifikovaným stavebním dozorem (TDI) radním Klírem (PF), který zastupoval město. Projekt málem zkolaboval, nabral mnohaměsíční zpoždění, prodražil se o miliony korun a skončí u soudu.
Tento případ není bohužel ojedinělý, odráží trend v celé ČR a je důsledkem nedokonalého vypisování výběrových řízení. Zadavatelé určují pouze jedno výběrové kritérium, cenu díla. Žalostný výsledek se dostaví špatnou kvalitou prací, neustálým navyšováním jejich ceny nejrůznějšími dodatky, nedodržením termínů a dalšími závadami. To je špatně jak pro veřejnou správu, odpovědnou za hospodárné využití veřejných prostředků, tak i pro řadu jiných potenciálních dodavatelů, kteří jsou schopni reagovat korektní nabídkou.
Nepříznivý stav lze napravit odpovědným zadáváním veřejných zakázek. Šetří se tak peníze daňových poplatníků, lze podpořit místní ekonomiku ve městě – malé i střední podniky a chránit životní prostředí.


Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách zcela legálně umožňuje zahrnout do zadávací dokumentace zakázky více kritérií. Uveďme konkrétní příklad. Město Most vypsalo stavební tendr ve výši 80 milionů korun, přičemž zadavatel požadoval, aby alespoň 10% pracovníků plnících zakázku byly osoby více než 5 měsíců evidované na úřadu práce. Takto lze podpořit místní dodavatele, zaměstnat znevýhodněné osoby, čímž celý kontrakt získává další přidanou hodnotu. Podobně lze nastavit podmínky, aby i malí lokální dodavatelé měli rovný přístup do soutěží k dodávkám různých kategorií, či do jejich částí jako subdodavatelé. Pro město je pochopitelně náročnější příprava zadání a organizace tendru, ale vrátí se mu to v lepší ceně a kvalitě dodávek. Tento princip je zcela legální, §78 zákona umožňuje stanovit jako dílčí hodnotící kritéria vztah ceny a docílené užitné hodnoty, ekonomickou výhodnost nabídky, kvalitu, technickou úroveň nabízeného plnění, provozní náklady a jejich návratnost, záruční a pozáruční servis atd. Podobnou cestou se vydaly např. Semily, které takto prioritně zohledňují rozvoj místních firem, podnikatelů a snižují vysokou nezaměstnanost. Vynaložené prostředky tak přinášejí multiplikační efekt – ekonomický rozvoj města.


Pro zadávání zakázek je nutné vytvořit systémové řešení, které pokryje jak velká výběrová řízení např. na rekonstrukci školy, tak i drobný nákup kancelářských potřeb. Pokud model dobře a transparentně funguje, nejsou k utrácení veřejných peněz ani nutná složitá výběrová řízení. V každé konkrétní zakázce tak lze najít příležitost, jak podpořit lokální ekonomiku i místní podnikatele. Touto cestou se chce vydat STAN – Naše Poděbrady.


 RNDr. Miloš Mikolanda

 

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …