logo Naše Poděbrady

stan
 

Vyjádření společnosti Rengl

Níže Vám dle dohody přeposílám vyjádření naší společnosti zaslané panu starostovi. Za komplikaci způsobenou kandidátem konkurenčního uskupení panem Primem, kterou způsobil svým protiprávním jednáním, se i Vám omlouvám.

Jaroslav Rengl
jednatel

 

Vážený pane starosto,

navazuji na naši telefonickou komunikaci v předchozích dnech ve věci výlepu plakátů na území města Poděbrady. Brigádník Daniel Prim provádějící výlep plakátů pro naši společnost v neděli 28/09 výlep neprovedl nejen výlep plakátů různých politických stran, ale i ostatních zákazníků. Výlep neprovedl ani přes skutečnost, že měl již od soboty 27/09 v elektronické podobě pokyny a potřebné informace z našeho dispečinku včetně souhlasu k výlepu těch kampaní, k nimž byly objednávky založeny v centrále společnosti. Výlep všech plakátů neprovedl s odkazem, že jsou mezi nimi plakáty „starosty a místostarosty“ a dožadoval se zaslání nikoliv objednávky, jak dnes uvádí, nýbrž dokladu o zaplacení, neboť „si myslí, že jsme spolčeni a za výlep plakátů starosta a místostarosta neplatili“.

Platební dokumenty ani originály objednávek nemá v běžné praxi v neděli odpoledne u sebe naše dispečerka k dispozici. Běžně lepičům uděluje elektronickou formou pokyny a podklady k provádění výlepu kampaní. Tak se stalo i v tomto případě, a to opakovaně, protože komunikace probíhala už od soboty. Na opakovanou výzvu formou elektronické komunikace i telefonické pokyny s dispečerkou pan Prim reagoval pouze výsměchem a tím, že dokud mu „jako kandidátovi jiné strany nebude doloženo jaké jsou vztahy mezi společností RENGL a starostou a místostarostou a nebude přeložena objednávka a důkaz o zaplacení, tak výlep plakátů neprovede“. Pan Prim tak porušil nejen interní pracovní postupy, ale také přímé pokyny nadřízených a neprovedl výlep žádných plakátů včetně všech ostatních.

Dispečerka o nastalé situaci informovala nadřízené, když vygradovala do stavu, kdy bylo zřejmé, že pan Prim plakáty odmítá vylepit z plezíru a porušuje pokyny dispečerky. Abych minimalizoval vznik dalších škod a prodlužování patové situace, po obdržení informace od dispečerky jsem osobně v neděli 28/9 cca kolem 17:00 hodin vyzvedl u pana Prima v místě jeho bydliště všechny plakáty, které mi nakonec předal pohromadě v igelitové tašce bílé barvy. Tyto plakáty jsem předal náhradnímu lepiči, který v pondělí a úterý provedl v území města jejich výlep. S panem Primem jsme ukončili pracovní poměr s okamžitou účinností k 30/09 na jeho sms žádost.

Pan Prim se v celé věci namísto pracovníka plnícího své pracovní povinnosti jako každý jiný z nás, choval jako kandidát jiné politické strany bojkotující výlepy plakátů jiných subjektů, včetně kulturních. Celou dobu se také v komunikaci s dispečerkou a později i se mnou tituloval „kandidát“. I v okamžiku, kdy jsem jej navštívil před místem jeho bydliště, přebíral od něj plakáty a ukazoval jsem mu dokumenty související s objednanými kampaněmi, se se mnou loučil opakovaným křikem „ptám se Vás jako kandidát za jinou politickou stranu, jak to máte se starostou a místostarostou, jednejte se mnou slušně“. Při obhlídce plakátovacích ploch v terénu jsem navíc osobně zjistil, že na některých z nich jsou vylepeny až čtyři plakáty subjektu Poděbradské forum, za které pan Prim kandiduje. To je nad rámec objednávky a zaplacení, tzv. načerno. Situaci v tomto směru vyhodnocujeme a v závislosti na výši způsobené škody zvážíme další postup.

Vážený pane starosto, pan Prim byl pracovníkem naší společnosti, která má mimo jiné smluvní vztah s Městem Poděbrady, a kterou na venek zastupuji. Za komplikace při výlepu plakátů v Poděbradech v minulých dvou dnech se Vám, pánům místostarostům i kandidátům poškozených politických subjektů Vaším prostřednictvím omlouvám.

S veškerou úctou

Jaroslav Rengl
jednatel

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …