logo Naše Poděbrady

stan
 

Odpověď na výpady pánů Zíty a Kroupy v Poděbradských novinách aneb proč vadíme lidem, kteří již čtyři roky škodí městu Poděbrady

V Městské realitní Poděbrady, a.s. pracuji ve svém volném čase jako předseda představenstva na žádost starosty a místostarosty již dva roky úplně zdarma. Dělám to při své práci jako pomoc městu, není to žádný vysoký post, na kterém bych lpěl, je to pouze velká zodpovědnost. Člen představenstva ručí za svá rozhodnutí veškerým svým majetkem.

 

„Ke střetu zájmů“, na který neustále upozorňuje pan Zíta v Poděbradských novinách, nedochází, jak jsem již několikrát vysvětloval. Je to jen účelový lživý nesmysl z jeho strany a možná i jeho přání. Pan Zíta by si zřejmě za předsedu představenstva realitní firmy představoval pekaře, u kterého by podle něj ke střetu zájmů nedocházelo a pekárnu by zase měl vést člověk, který pracuje v realitách. V tomto duchu totiž pracuje Poděbradské Fórum na městském úřadě již několik let. Finanční ztráty způsobené neodborností zástupců tohoto uskupení jdou za ta léta podle mého názoru do desítek milionů. Všichni rozumní lidé již z PF vystoupili. Sestry Jirovcovy, Jiří Navrátil, Jaroslav Votava, Roman a Jiří Havlíkovi a v neposlední řadě i pan Mikolanda, kterého již omrzelo donekonečna zachraňovat a hasit ty největší průšvihy, které skupina „čestných, otevřených a průhledných seniorů“ (Zíta, Kutil, Klír) páchá. Nebýt pana Mikolandy a celé řady dalších zodpovědných zastupitelů, neproběhla by kolaudace kanalizace a město by muselo vrátit více než 30 mil. Kč poskytnuté dotace. Dále by muselo zaplatit další desítky milionů korun penále, pokutu za neoprávněné čerpání zvýhodněných úvěrů atd. To by znamenalo fatální ztrátu pro město, které by muselo zastavit většinu investic nebo se zadlužit úvěry. Uvádím to jen jako jednu z mnoha škod, které se podařilo panu Mikolandovi odvrátit. Obdobný problém by mohl nastat s čističkou odpadních vod. Nemůžu také nezmínit zmařenou příležitost výstavby olympijské střelnice, kde by za bezcenné a obtížně využitelné pozemky město dostalo 10 mil. Kč. Žádný hluk by vzhledem k velké vzdálenosti od Poděbrad, za dálnicí a ještě železničním koridorem, město neohrozil a mohlo tak být vytvořeno až 40 nových pracovních míst. Této stavbě a mnoha dalším projektům „spolehlivě“ tito tři radní z PF zabránili.
Reakce pana Zíty mě opět přesvědčuje, že to, jak jim „ležím v žaludku“ znamená, že svoji práci odvádím dobře.


Další útoky na moji osobu pocházejí od pana Kroupy, kterého osobně neznám a na jeho otevřený dopis mohu uvést jen to, že bohužel znám jeho manželku, která pracovala určitý čas v Městské realitní, a.s.


Pro špatně provedené podklady na výběrová řízení, špatně zpracovanou elektroaukci a neschopnost dokončit městský parkovací systém, byla z MR odejita. Pochopila sama, že na tuto práci nemá předpoklady, a přestože jí člen rady Ing. Klír mnohokrát kryl bez ohledu na finanční ztráty, které způsobovala, dala výpověď. Ze strany pana Kroupy jde tedy opět jen o další pomluvu, jako mstu za výpověď jeho manželky z MR.


Majitelem společnosti Městská realitní Poděbrady, a.s. je Rada města ve funkci valné hromady. Radní Ing. Klír (PF) a paní Kroupová (PF) byli za pomoci pana Zíty a Kutila (PF) do Městské realitní dosazeni jako její zaměstnanci. Jejich plat se naprosto nesystémově čerpal (u Ing. Klíra dodnes čerpá) z peněz určených na opravy městského majetku. Za neodbornou práci získali k důchodu za ta léta přilepšení ve výši cca 2 mil. Kč. Za tuto částku, která neodpovídá kvalitě odvedené práce, by se mohlo zrekonstruovat 10-12 vybydlených bytů. Z toho si čtenáři mohou udělat obrázek sami.


PaedDr. Miroslav Káninský
předseda představenstva
Městská realitní Poděbrady, a.s.

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …