logo Naše Poděbrady

stan
 

Občanem druhé kategorie?

Pokud někdo žije na Koutecké čtvrti, možná si tak poslední dobou připadá. Pro ostatní, Koutecká čtvrť byla vždy malou a klidnou čtvrtí za tratí. V posledních letech však došlo k jejímu zvětšování směrem k Žižkovu. Autem se sem dostanete bez problémů, pěšky je to složitější. Býval tu byl chodník vedoucí k závorám, který však byl na druhé straně, proto většina místních obyvatel zpravidla využívala za deště blátivou cestu podél silnice. Z chodníku i z cesty se muselo sejít na silnici, přejít trať a na straně blátivé cesty hned navazovala asfaltová pěšinka. Chodník žádné napojení neměl. Když poté došlo k rekonstrukci přejezdu spolu s osazením nových světel, všichni doufali, že se o dva metry přejezd rozšíří a dojde k vytvoření místa pro chodce přes přejezd na obou stranách, na jedná straně ke staré zástavbě, na straně druhé k zástavbě nové. Avšak co se nestalo, rozšíření bylo jen o metr a to pouze směrem k nové zástavbě. Aktuální situace je následující - k přejezdu se můžete dostat po asfaltové pěšince, která ale nikam nevede a pak se můžete rozhodnout buď prokličkovat mezi auty na druhou stranu (žádný přechod či vyznačené místo k přejití tu není), nebo zůstat na své straně a projít mezi kolejemi, protože auta vás nepustí. Každopádně toto řešení evidentně vymyslely nějaké chytré hlavy a přece je tu ještě po 500 metrech podchod, tak proč se neprojít.

 

Člověk si zvykne a navíc nám tu začali budovat nadjezd. Snad bude někdy hotový. Jestli někdo uvidí více jak 5 lidí pracovat na každé straně tratě, ať mi to oznámí, půjdeme to oslavit. Pořád mi vrtá hlavou, proč se buduje tady na Koutecké, když na Žižkově je podél skláren konečně dobudovávána propojka směrem na Hradec? Ale co, alespoň to lidé z Koutecké budou mít blíž, že. Zdejším lidem totiž koncept územního plánu přináší další hezké zážitky. Kouteckou čtvrť a hlavně Kouteckou ulici znají hlavně maminky s dětmi, které sem jezdí na místní dětské hřiště. Koutecká ulice prakticky nikam nevede, takže je tu dopravní klid a ony zde mohou zaparkovat na silnici a nemusí se bát o své děti. Hřiště je tu sice přes 30 let, ale zřejmě přece není nutné zachovávat vše na věky. Takže „milé” zastupitelstvo Poděbrad se rozhodlo, že za Kouteckou ulicí (tedy na straně směrem ke Zboží) nebude nikdo bydlet, protože je tu průmyslový areál (zajímalo by mě, zda takhle někdo uvažoval, když povolil výstavbu v Boučkově ulici naproti ČSAD a stavebninám). No a co jiného by tu mělo být než průmyslová zóna, a to rovnou na ploše 25 hektarů. Důvod je prostý, byla už v původním územním plánu (pro srovnání, sklárny zabírají asi 2 hektary). Jenže to tu nebyl nadjezd. Takže kudy budou případně jezdit kamiony? Přece Kouteckou ulicí (už je tak i v konceptu územního plánu označena). Takže milé maminky, přestaňte si zvykat na toto hřiště. Koutecká ulice určitě jako příjezdní trasa nebude stačit a celé hřiště padne pokroku, tedy asfaltu. Jistě víte, že 2 km od této zóny je obchvat Nymburka. Každý čekal, že pokud by měla taková průmyslová zóna vzniknout, určitě se na tento obchvat napojí. Bohužel nikoliv! Přitom stavební zákon umožňuje vytvoření stavební rezervy, kdy by se pak o tomto území mohlo rozhodnout následně. Opět ne. Je třeba zachovat status quo.

 

Můžete si říkat, že toto není Váš problém, že se to týká jen nějaké Koutecké čtvrti. Ale kam tak asi pojedou kamiony z Koutecké? Na nadjezd a přes náměstí, které ucpou? Přes nadjezd a celé Zboží na obchvat? Zadem podél kolejí přes celý Žižkov? A umí si vůbec někdo představit, co to bude za nárůst dopravy spojený s takovou průmyslovou zástavbou? Ano, chápu... Naše „moudré” zastupitelstvo nás chrání od hluku. Proto moudře rozhodlo, že střelnice vzdálená několik kilometrů od centra nemá v lázeňském městě co dělat. Proto jí nahradíme několika hektarovou průmyslovou zónou přímo ve městě. Taky si myslíte, že někomu přeskočilo?

Obyvatelé Koutecké čtvrti si mohli naivně myslet, že část dopravy se přesune i do Boučkovy ulice (spíše zbožné přání, než realita, kdo by asi čekal u závor, když je kousek od nadjezdu). Jaké však bylo překvapení, když se zde po rekonstrukci Boučkovy ulice objevily zákazy vjezdu nákladních vozidel.

Ale blíská se na lepší časy. Zastupitelstvo s velkou slávou oznámilo, že dostalo dotaci na opravu ulice Za Nádražím a že se dostane i na Kouteckou ulici. Dostane pak Koutecké ulice také zákazy vjezdu nákladních vozidel? A budou pak nákladní vozidla z průmyslové zóny létat? To je otázka možná na nové a doufejme, že lepší, zastupitelstvo.

 

Zde by se dalo skončit, ale nemůžu si odpustit ještě jednu poznámku ke zmíněné dotaci. Několik let se snažíme dospět k tomu, aby se snížila hlučnost na Koutecké čtvrti. Naopak ale došlo k tomu, že se zvýšila rychlost vlaků přes Poděbrady a tím i jejich hlučnost. Z diskusního fóra s vedením města vyplynulo, že město nemá prostředky na taková opatření. Dlouho se snažili o speciální vložky na trati na Žižkově, kde se však údajně snížil hluk jen o pár decibel. Takže, dle jejich názoru, toto nemá cenu. Jen pro zajímavost, decibel je logaritmická, dalo by se říci exponenciální veličina, takže každý decibel je obrovské snížení hluku. Na Koutecké nedávno údajně proběhlo měření hygieny, které stanovilo hluk v normě. A co třeba hluk v noci, měřil ho někdo? Informaci o měření bohužel nemáme, možná to hlásili novým rozhlasem, asi to nebylo slyšet, neb jel okolo vlak. Mimochodem od nového roku platí nová norma hluku, která změnila podmínky tak, že se do hlukového měření vejde i bydlení těsně vedle dálnice D1. Takže místo tolik potřebné protihlukové stěny tu bude úplně nová silnice, která je potřeba jen v ulici Za Nádražím, a to navíc tak na 200 metrech. Myslím, že každý by uvítal raději protihlukové stěny než nový povrch před domem, který tam navíc je k ničemu. Mimochodem, ví naše zastupitelstvo, že k čerpání dotace musí dát značnou část peněz z městského rozpočtu, takže jí pak kvůli zbytečné silnici nezbývají peníze na potřebnější projekty? Ať žije čerpání peněz z dotačních titulů !

Občan druhé kategorie z Koutecké ulice

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …