logo Naše Poděbrady

stan
 

Beseda nahlédla pod pokličku dotačním programům

Ve čtvrtek 5. června proběhla v zámeckém biografu beseda na téma rozvoj města, dotační programy a zelená úsporám. Pozvaní hosté, starosta obce Dolní Břežany Ing. Věslav Michalik, CSc. (STAN) a náměstek Státního fondu životního prostředí Mgr. Leo Steiner (KDU-ČSL), patří k předním odborníkům daných témat. Posluchači dorazili v hojném počtu, což bylo znát při úvodním potlesku, kdy se oba hosté představili.

 

Poté již následovala smršť otázek jak od moderátora besedy, tak i z řad občanů. Za nejpůsobivější moment besedy by se dal označit okamžik, kdy pan Michalik hovořil o investicích Dolních Brežan, které mají okolo tří a půl tisíce obyvatel. Pozorný posluchač si dokázal spočítat, že toto menší město sehnalo na svůj rozvoj téměř půl miliardy korun. Při představě, že Poděbrady jsou téměř čtyřikrát větší něž Dolní Břežany, měl nejeden posluchač překvapený výraz v obličeji. Právě Dolní Břežany jsou svým úspěšným čerpáním dotací velmi známé. Konkrétní obnos peněz pan Michalik sdělil po první otázce, kdy byl dotazován, zda jako starosta pracoval s nějakým dlouhodobějším konceptem plánování, nebo jestli jednal dle aktuální situace. Ve své odpovědi upozornil na to, že mnohem lepší je mít kvalitně zpracovaný dlouhodobý plán rozvoje města, než investovat do projektů, které se časem ukáží jako zcela nesmyslné.

Zajímavá byla také otázka „Dotace, cesta do pekel?“. Pan Steiner se dotacemi zabývá již přes deset let a zná tuto problematiku jak z pohledu úředníka, tak i ze strany žadatele. Není tedy divu, že výše uvedené heslo je jeho oblíbeným. Dotace totiž mohou městu pomoci, ale i uškodit, ba dokonce město dovést na mizinu. O dotace sice může požádat každý, ale už není jednoduché, aby městu prospěly. Získáním dotace veškerá práce teprve začíná a dovést projekt do zdárného konce se nemusí podařit všem. V případě pochybení nastupují právě sankce a pokuty.

Oba hosté se jednoznačně shodli na tom, že onu stále zmiňovanou byrokratičnost a určitou složitost si Česká republika zavinila sama. Za příklad bylo uvedeno Polsko, kde jsou parametry k dotacím nastaveny mnohem jednodušeji, a proto čerpají i více prostředků. S horami papírů se setkali i někteří v publiku, kteří po pečlivém vyplnění všech kolonek i po několikáté za sebou s žádostí o dotaci neuspěli.

Zmínka byla i o tzv. nosičích horké vody, což jsou některé agentury využívající kontaktů na vlivné lidi, kteří rozhodují o dotacích. Pan Michalik se v Dolních Břežanech vyhnul těmto praktikám vytvořením týmu lidí, kteří se starali jen o dotace. Jak se říká „psali si dotace sami“. Pan Steiner se setkal přímo s korupčním jednáním na magistrátu v Ústí nad Labem, kde inicioval několik trestních oznámení a jeho zásluhou byli viníci potrestáni. Samozřejmě, že všechny agentury nejsou špatné a korupce není na každém úřadě. Oba pánové si posteskli nad tím, že kvůli několika nepoctivcům se mění způsob hospodaření s dotacemi a na tyto změny doplatí lidé, kteří dodržovali pravidla.

Beseda nebyla zaměřena pouze na rozvoj města Poděbrad, ale rozvoj měst v širším kontextu. Cílem besedy bylo, aby nám hosté předali své zkušenosti, poradili s konkrétní situací nebo sdělili své rady a tipy. Po skončení besedy se oba hosté ještě věnovali několika tazatelům, kteří chtěli poradit se svou konkrétní situací.

Beseda ukázala, že Naše Poděbrady znají odborníky v důležitých tématech svého programu. Vědí, že rozvoj města není jednoduchá záležitost, a pan Michalik a pan Steiner to jen potvrdili.

 

Petr Dvořák

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …