logo Naše Poděbrady

stan
 

Zeptali jsme se 2. místostarosty Poděbrad RNDr. Miloše Mikolandy

Pro mnohé to bude velkým překvapením, ale jak jste se ocitl na volební kandidátce „STAN – Naše Poděbrady“ v nadcházejících komunálních volbách?

Mým původním rozhodnutím bylo ukončit veškeré své aktivity v oblasti komunální politiky na konci řádného volebního období. Následně mě oslovili představitelé nově vzniklého spolku „STAN – Naše Poděbrady“ a nabídli mi účast na své kandidátce. Zúčastnil jsem se schůzky členů tohoto spolku a jejich příznivců a seznámil se s jejich připravovaným volebním programem. Poté jsem svůj původní postoj přehodnotil a nabídku přijal. 

Co bylo Vaší motivací k tomuto kroku?

Pozitivní energie a nadšení mladého kolektivu pracovat pro rozvoj Poděbrad. To je cenný potenciál, proto jsem se rozhodl podpořit tento tým osobní časovou a pracovní investicí. Nikdy jsem nebyl, nejsem ani nebudu členem žádné politické strany, proto uskupení „STAN – Naše Poděbrady“ není v rozporu s mými životními postoji. Lídra sdružení pana Dr. Káninského znám více než 20 let jako velice slušného a pracovitého člověka.

 

Čím byste rád přispěl k uskutečnění cílů hnutí „STAN – Naše Poděbrady?

Po čtyřech letech výkonu funkce 2. místostarosty mám dobrý přehled o tom, co práce pro město obnáší, co je třeba zlepšit. Líbí se mi, že „STAN – Naše Poděbrady“ má vizi, která je těmto potřebám blízká, tj. vzájemným vazbám město – lidé v každodenních situacích. Zaměřit se více na mezigenerační otázky od dětí po seniory. Máme připraven koncept úlev na platbách za odpady, optimalizaci dopravní situace, zlepšení podmínek pro sport a rekreaci včetně záměru vybudování plaveckého bazénu. Budu-li mít příležitost, rád se budu osobně podílet na zlepšení systému odpovědného zadávání veřejných zakázek. Legislativa umožňuje, aby cena nabízená uchazečem nebyla výlučným kritériem pro získání kontraktu. Pak můžeme eliminovat potíže, se kterými se potýkáme např. u stavby zimního stadionu.

 

Jak hodnotíte končící volební období z pohledu stávající koalice?

Mnoho velmi užitečných věcí se podařilo, další jsou v běhu a je žádoucí jejich zdárné dokončení. Určitě budou předmětem mnoha polemik v rámci předvolebních diskuzí. Na druhou stranu řada věcí se nepovedla či nebyla dotažena do konce zejména v důsledku rozporů v koalici ze strany Poděbradského fóra. Mnoho důležitých projektů podpořila konstruktivní opozice, tj. zastupitelé, kteří poctivě usilovali a usilují o rozkvět města bez ohledu na svoji stranickou příslušnost. To je dobře, a tak by tomu mělo být i nadále.

 

Je veřejným tajemstvím, že právě Poděbradské fórum bylo nejslabším článkem stávající koalice…

Přesně tak. Poděbradské fórum, z něhož jsem i já vzešel, založilo svoji existenci na zdrcující kritice všeho a všech. Logicky jsem očekával, že po kritice budou ze strany tohoto uskupení následovat deklarované pozitivní kroky. To se nestalo. Tvrdé jádro PF se transformovalo do podivného „Kanalizačního fóra“, svým jednáním hraničícím až s vydíráním koaličních partnerů i občanů města. Čtenáři místních novin či posluchači přenosů z jednání městského zastupitelstva vědí, o čem hovořím. Někteří zastupitelé PF si navíc pružně osvojili klientelistické praktiky, které dříve tvrdě kritizovali. To vše bohužel vrhá nepříjemný stín na celou koalici i na poctivé členy PF, kteří byli do této hry vtaženi. Mnoho členů, i z řad jeho zakladatelů (radní Jaroslav Votava, Ivanka Jirovcová, Jiří Navrátil a další), z těchto důvodů řady PF znechuceně opustilo. Škoda, že tato značka byla neukojenými ambicemi několika seniorů nevratně poškozena. Doufám, že občané již neuvěří lživé předvolební rétorice PF. Nelze důvěřovat lidem, kteří nectí ani vlastní podpis na koaliční smlouvě a slib zastupitele. Jak potom chtějí ctít zájmy a potřeby občanů ?

 

Jak vidíte budoucnost Poděbrad v kontextu říjnových komunálních voleb?

Pozitivně. Věřím ve volební úspěch „STAN – Naše Poděbrady“. Je důležité, aby o práci pro město usilovali energičtí lidé, za kterými je vidět kus práce a kteří jsou ekonomicky soběstační. Na základě čtyřleté zkušenosti vím i to, že opozice není nutně nepřítel a zájem města by měl být nadřazen stranickým půtkám. Doufám, že se to podaří i budoucímu silně různorodému zastupitelstvu, které vzejde z voleb.

 

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …