logo Naše Poděbrady

stan
 

Zkostnatělé Poděbrady?

Už to bude 25 let, co jsme díky sametové revoluci nabyli svobodu.
Jsme za ni vděčni, ale kromě té svobody, za tu dobu, Poděbrady mnoho nezískaly.

Stáčírna proslulé minerální vody, Občanská záložna s krásným společenským sálem i věhlasné Lázně Poděbrady skončily v rukou privátních investorů. Ani objekt zámku městu nepatří. Kde udělali polistopadoví zastupitelé chybu? Byli ti správní? Mnozí z nich bohužel působí v zastupitelstvu dodnes.
Město vlastní lázeňský park a spolu s ním i účet za mnohamilionové výdaje na jeho každoroční údržbu. Přilehlé lázeňské subjekty využívají park zdarma v rámci svých komerčních aktivit a městu náleží jen symbolický lázeňský poplatek. Čtvrt století po významných společenských změnách zůstává v Poděbradech stejné vlakové nádraží. Severní části města jsou bez potřebného obchvatu Poděbrady - Vrčení obtížně dostupné. Špatně rekonstruované náměstí denně čelí dopravnímu chaosu a plavecký bazén je pro nás všechny stále nesplněným snem.
V současném zastupitelstvu najdeme řadu veteránů, kteří zde působí nepřetržitě již několik volebních období. Mnozí z nich rozdělují město názorově, svými neochotnými postoji přispět k prosperitě města ve prospěch občanů. Někteří zastupitelé odmítají nové nápady již ve fázi jejich zrodu. Příkladem může být záměr soukromého investora vybudovat za městem sportovní střelnici olympijských parametrů za stovky milionů korun. Město by nemuselo investovat nic, navíc by zhodnotilo svoje neatraktivní pozemky. Nabídka investora byla smetena pod stůl, přestože ji osobně podpořily významné osobnosti českého sportu. S velkým nepochopením se setkal i připravovaný záměr na vybudování přístavišť v rámci projektu rekreační plavby na Labi. Zde by byl investorem stát s minimální spoluúčastí města. Podobných záměrů je mnohem více. Neochota zastupitelů hlasovat pro cokoliv nového, co by mohlo městu Poděbrady přinést nová pracovní místa a prosperitu, dělá z Poděbrad postupně „skanzen socialismu“.
Stále kandidující a opětovně volení poděbradští zastupitelé ani dnes nenabízejí Poděbradům nic nového, kromě mnohahodinových konfrontačních jednání.
Můžeme jen doufat, že občané Poděbrad přestanou být lhostejní k současné situaci ve městě a neudělají jako minulá období stejnou chybu. Přijdou v říjnu ke komunálním volbám, dají hlas novým tvářím a posunou Poděbrady dopředu správným směrem.

PaedDr. Miroslav Káninský
předseda sdružení STAN - Naše Poděbrady

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …