logo Naše Poděbrady

stan
 

Současná situace v Městské realitní a.s.

Jako členka představenstva Městské realitní a.s. jsem v době, kdy jsem byla do této pozice jmenovaná, netušila, že kromě práce nad rámec mé vlastní, se budu navíc  potýkat i s nepřátelskými pomluvami  a jen částečnou podporou koalice, která mě a mé kolegy do pozice v představenstvu jmenovala. Pro ilustraci  těm, které zajímá, jak město nakládá s prostředky nás všech, uvedu jeden z takových pomlouvačných hlasů. Prý jsme jako nové představenstvo destabilizovali fungující společnost! Myšleno společnost Městská realitní a.s., v jejímž čele stojí více než 20 let stejný ředitel. Opak je pravdou. Nejprve jsme analyzovali ekonomickou situaci společnosti a poté začali s nápravou chybných manažerských rozhodnutí minulých let, které ve svém důsledku vedli k následujícím každoročním výsledkům. Hospodářský výsledek (zisk) společnosti, jejíž obrat činí ročně cca 33 mil. Kč je po  celá léta přibližně ve výši 20.000 Kč. Slovy, dvacet tisíc korun. Přičemž žádná z činností realizovaných MR není ztrátová a ceny za služby, které společnost MR účtuje svým zákazníkům jsou srovnatelné s cenami na trhu. Chyba je v nesmyslných rozhodnutích z minulých let, která se jako nově zvolené představenstvo snažíme narovnat. Hospodářský výsledek společnosti by dle našeho rozboru měl činit ročně zhruba 2-3 mil. Kč a vzhledem k tomu, že se jedná o městskou organizaci, jednalo by se ve výsledku o peníze použitelné pro rozvoj města a jejich občanů. Ztrátu města si čtenář může vynásobit počtem předchozích let fungovaní společnosti. Údaje lze vyhledat v obchodním rejstříku i s výročními zprávami z minulých let. Jsou to veřejně přístupné informace.
Ve výroční zprávě se též pozorný čtenář dozví, že hlavním důvodem založení společnosti v roce 1994 byla potřeba správy bytového fondu. Ani tuto oblast ale Městská realitní nezvládá díky nesystémovému a chaotickému rozhodování  o prioritách nutných oprav a nesystémovému nakládání s vybraným nájmem. Každoročně je sice vypracován tzv. plán oprav, ale čistě jako formální dokument, který ve skutečnosti žádné opravy  systematicky neřeší. Jako příklad uvedu nově předložený plán oprav na rok 2014. Ačkoli jsme již v novém složení představenstva na začátku minulého roku důrazně požadovali  změnu formy i přístupu k tvorbě daného dokumentu z důvodu nastavení priorit oprav a větší přehlednosti pro Radu města, která plán schvaluje (jako valná hromada a.s.) a pro následnou kontrolu jeho plnění, nestalo se tak. Letos předložený plán je  opět jen mnoho listů o nesystémovém "rozpuštění" vybraného nájmu ve výši 23 mil. Kč. Z nepřehledného dokumentu pak vyčtete například, že na opravu uvolněných bytů (které předá nájemce pronajímateli po ukončení pronájmu) je rezervována částka 7 mil. Podotýkám, že se může jednat cca o 10-20 bytů ročně. Na opravy zbylého majetku je vyčleněna částka  1,25 mil. Kč! Zbylým majetkem je myšleno cca 450 bytů a nebytových prostor v centru města, které generují  uvedený roční nájem ve výši cca 23 mil. Kč. Těžko říci, zda je to neschopností zpracovatele, či zda se jedná o záměr. Nicméně i tato situace dokresluje obrázek nekoncepčnosti a nezodpovědnosti ke svěřené správě, kterou se snažíme jako představenstvo uvést do souladu.


Narovnávání různě pokřivených ekonomických vazeb je ve společnosti celá řada. Cíle směřování společnosti jsme vytyčili, bohužel realizace se zdá být ve spolupráci s nepružnými, dost možná i osobními vazbami některých osob téměř nemožná. Tím spíše, že do rozhodování na straně města (Rada města, která je o činnosti představenstva pravidelně informovaná) vstupují politické zákulisní boje několika radních.


Tímto velmi stručným popisem bych čtenáře Poděbradských novin a zároveň poděbradské občany ráda ubezpečila, že změny, které probíhají v rámci společnosti Městská realitní jsou plně v souladu s právními předpisy a pod dohledem dozorčí rady společnosti. Pomluvy, kterými se snaží očernit činnost představenstva několik členů Poděbradského fóra, kteří bohužel postrádají se svými současnými představiteli v čele uskupení jakoukoliv míru sebekritiky a soudnosti, jsou již za hranicí trestně právní odpovědnosti. Kdysi nám ve škole jedna paní učitelka vyprávěla velkou moudrost, která se mi vždy vybaví v podobných souvislostech: "Každý na světě má svou specializaci". Stručně  řečeno, každý by měl dělat jen to, na co stačí a jak nejlépe umí.


Osobně si vážím práce většiny členů Poděbradského fóra, ale bohužel někteří, snad v důsledku ješitnosti, či ztráty sebekritiky zapomněli na tu svou  specializaci, která jim byla dána. Důsledkem toho jsou pak jejich postoje, vyjadřující pocity nepochopení a nekonstruktivní kritika všech a všeho, co neodpovídá jejich pohledu na danou věc.

 

Ing. Ivana Hamplová
členka představenstva Městské realitní Poděbrady a.s.

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …