logo Naše Poděbrady

stan
 

Reakce na článek Mgr. Lubomíra Zíty – Fakta o Městské realitní

Rád bych krátce reagoval na článek Mgr. Lubomíra Zíty z minulého vydání Poděbradských novin. Začnu tím, že již dlouho jsem nečetl tak choré úvahy. Jsou srovnatelné pouze se zprávou o odvolání představenstva Městské realitní, které chtějí pánové Zíta, Klír a Kutil prosadit v Radě města. K jednotlivým bodům bych sdělil toto:

Zákon „o obchodních korporacích”, podnikání ve stejné oblasti jako střet zájmu nevidí. Pouze v případě, že by byly uzavírány mezi společnostmi smlouvy a to nevýhodné pro Městskou realitní, potažmo pro město. Naopak zákon předpokládá, že statutární člen je v oblasti informovaný a v jednání profesionální, problematiku společnosti zná a tedy v ní i pracuje. Bez uvedení konkrétního důkazu, v čem má údajný střet zájmu být, jde jen o neopodstatněné tvrzení, tzv. pomluvu. Radní za Poděbradské fórum to ale takto neberou. Podle mého názoru nerozumí téměř ničemu a zapojují se do všeho. Výsledky jsou vidět. Špatná kanalizace, problémy s čističkou, neschválená střelnice atd.

I když  pan Zíta nepíše o zákazu konkurence, ani ten není. V každém případě by se musely  společnosti obchodně potkávat a konkurovat si, což vzhledem k činnostem MR ani nejde.   Zákony je potřeba nejen umět přečíst, ale také jim porozumět. Tam už to je s některými radními za Poděbradské fórum horší.

Co se týká paní Kroupové, její problém s představenstvem MR začal lživým informováním čtenářů Poděbradských novin pod hlavičkou Městské realitní, že pokud přejdou pod jiného dodavatele elektřiny, klesne jim cena za elektřinu o 30%. Pochopitelně, byla to lež. Na to jsem paní Kroupové řekl, ať si lže za Poděbradské fórum, ale ne pod hlavičkou Městské realitní. Mimochodem, nachytat se dalo údajně v prvním kole cca 174 lidí. Věřili jí, mysleli si, že tato paní je města pověřená odbornice. Městem pověřená opravdu byla, ale odbornice v žádném případě. Paní Kroupová musela článek opravovat v dalším vydání novin, ale škody na poděbradských občanech už způsobeny byly. Bohužel nejsou to škody jediné, které Poděbradské fórum z titulu vlády na radnici udělalo.

Co se týká manipulace s veřejnými zakázkami, já konkrétně jsem s žádnými nemanipuloval a dovoluji si citovat JUDr. Abrahama, předsedu dozorčí rady Městské realitní, který říká, „dozorčí rada nikdy při výkonu své činnosti nezjistila, že by se kterýkoliv člen představenstva dostal do střetu zájmů a dozorčí rada naopak konstatovala a kvitovala, že za nového představenstva došlo ke zvýšení kvality a průhlednosti výběrových řízení a v důsledku toho i k úspoře financí města“, což lze jednoduše prokázat.

Co se týká firem, ve kterých podnikám, tak ty během mého působení v Městské realitní jednou žádali o směnu pozemku (byla zastupitelstvem zamítnuta, což o protekci určitě nesvědčí) a jednou jsme se zúčastnili výběrového řízení o cca 500 m2 orné půdy a v této soutěži jsme nebyli vybráni. Takže další lež pana Zíty.

I malé děti se učí ve škole, že se nemá lhát. Je smutné, že pedagog a bývalý ředitel školy takto účelově lže. Je mi jasné, že jsem někoho vyděsil tím, že by mohl přijít o své přivydělání k důchodu, ale reakce pana Mgr. Zíty se mi zdá neúměrná a slepá. Pokud je přesvědčen, že došlo k nějakému trestnému činu, má povinnost jako občan i jako zastupitel města podat trestní oznámení. Jinak jsou to pouze „řeči starého zbrojnoše“.

 

PaedDr. Miroslav Káninský
předseda představenstva Městská realitní Poděbrady a.s.

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …