logo Naše Poděbrady

stan
 

Je slib zastupitele za Poděbradské fórum jen cárem papíru?

Od historických dob mohli chodci i cyklisté využívat západní konec Mánesovy ulice k tomu, aby se snadno dostali z rušného centra města k malebnému labskému nábřeží. Několik posledních let to však již možné není. Spojující asfaltová komunikace k řece je zavezena haldou odpadu. Ten tam byl záměrně uložen vlastníky sousední nemovitosti, manželi Uhrovými a cesta tak byla velmi svérázným způsobem zneprůchodněna.

Po právní stránce není situace jednoduchá. Pozemek pod cestou je rovněž vlastnictvím rodiny Uhrových, ale asfaltová komunikace jim nepatří, ve své majetkové evidenci ji má město. Vyřešit tento spletenec může patrně jen soud. Ve svém verdiktu může stanovit, že Uhrovi mají nárok na zahrazení cesty, která leží na jejich pozemku. Rovněž ale může přiznat městu právo historického vydržení, kdy vlastník pozemku je povinen právo chůze strpět.

Na druhou stranu je však nepřípustné, aby kdokoli bral právo primárně do svých rukou. Pan Jiří Uher je zastupitelem města za Poděbradské fórum a jako všichni ostatní členové zastupitelstva skládal slib, kde se mimo jiné praví : „Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Uhrovi se při zabarikádování Mánesovy ulice odpadem zřejmě řídili motivací nadřazenou verdiktu soudu. Zájem obce a jejích občanů je pro ně patrně druhořadým, prázdným pojmem.

Myslel jsem, že doba "Divokého západu" je už dávno historií. Ale nyní mi připadá, že tato éra naopak s nástupem PF na radnici právě začala a to je velmi smutné. Může si kdokoliv z našeho okolí vzít zákon do svých rukou??? O to více je to znepokojující, že se jedná o zastupitele našeho města.

 

Radek Bulíř, Poděbrady

Chráníme město před zadlužením

Chráníme město před zadlužením Jako jediní jsme upozornili na to, jak…

Pozvánka na besedu města

Pozvánka na besedu města Pokud se zajímáte o dění ve městě a nejsou V…

Občané Žižkova - nestojíme o vás!

Občané Žižkova - nestojíme o vás! Tak by se dal hodnotit vzkaz starosty …

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”

Další výsměch vedení města všem „noclehářům”…

8 měsíců v opozici: Velké zděšení!

8 měsíců v opozici: Velké zděšení! Je tomu již půl roku, co jsme poprv…

Výsledek hospodaření města

Výsledek hospodaření města O výsledku hospodaření města vypovíd…

Žižkov ve slepé uličce...

Žižkov ve slepé uličce... V poslední době jsme se stali svědky další…

Moc náhod najednou...

Moc náhod najednou... Co je šikana? Šikana označuje fyzické i…

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady

Chceme nové dětské hřiště pro Poděbrady Všemi možnými silami…

Pomníky nebo chodníky?

Pomníky nebo chodníky? Žalostný technický stav poděbradské …